Olet tervetullut vastaanotolleni niin pienissä kuin suuremmissakin elämän ongelmakohdissa, kun omat keinot eivät riitä tai kaipaat tukea ja apua asioiden työstämiseen. Ensimmäisellä tapaamisella kartoitamme yhdessä tilannettasi, jolloin myös suunnittelemme sopivan työskentelymuodon (eli käyntimäärän ja -tiheyden). Ensimmäiseen tapaamiseen varaan aikaa tunnin, jotta ehditään käydä tarvittavat asiat läpi. Jatkotapaamisten määrä ja sisältö räätälöidään tilanteesi ja toiveidesi pohjalta yhdessä miettien millaisesta avusta hyötyisit parhaiten. Joskus yksittäinen käynti voi riittää ja toisaalta on mahdollisuus sopia useamman käynnin jakso.

Keskustelun tukena on mahdollisuus käyttää kognitiivisen lyhytterapian tekniikoita ja tietoisuustaitoharjoituksia tai kehotyöskentelyä, joilla voidaan mm. lievittää jännitysoireita, oppia hallitsemaan stressiä paremmin, tunnistaa tarkastelun alla olevaan ongelmaan tai asiaan liittyviä tunteita, oppia ymmärtämään kehon reaktioita paremmin ja auttaa keskittymään nykyhetkeen.

Olen aloittanut lokakuussa 2016 ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot ja otan koulutukseen liittyen asiakkaita, joiden kanssa työskennellään ratkaisukeskeisiä menetelmiä käyttäen. Koska tämä työskentely on osa koulutusta eikä siihen ole mahdollista saada KELAn tukea, kuten yleensä psykoterapiaan, ovat koulutusasiakkaiden hinnat normaaleja käyntihintoja edullisemmat. Ota yhteyttä ja kysy lisää, jos olet kiinnostunut tällaisesta psykoterapeuttisesta työskentelystä.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä työotteessa keskitytään löytämään ihmisen omia voimavaroja ja vahvuuksia, autetaan tekemään oivalluksia ja tuetaan kohti toivottua muutosta. Ratkaisukeskeisyydessä uskotaan jokaisen olevan oman elämänsä asiantuntija ja terapeutin olevan rinnalla kulkija ja kysymyksillään ohjaavan asiakasta löytämään ratkaisuja itse. Terapeutin tehtävä on auttaa löytämään uusia näkökulmia ja jopa luovia ratkaisuja toivottuun tilanteeseen. Työote lähtee asiakkaan tarpeista ja toiveista ja on raameiltaan joustava. Asiakas itse päättää käyntien määrän ja tiheyden, koska on tarkoitus työskennellä niin kauan, kuin asiakas kokee tarpeelliseksi. Toki terapeutti on asiantuntijana velvoitettu kertomaan näkemyksensä miten pitkä tai tiivis hoito on yleensä hyödyllinen eri teemojen ja tilanteiden kohdalla. Asiakasta kuullaan työskentelyn aikana siitä, onko hoito tuntunut hyödylliseltä ja onko keskusteltu tärkeistä teemoista. Ratkaisukeskeinen terapia on ennen kaikkea asiakkaan ja terapeutin yhteistyötä, jossa molemmat tuovat oman panoksensa työskentelyyn mukaan.

Tietoisuustaidot

Tietoisuustaidot eli mindfulness tarkoittaa keskittymisharjoituksia, joilla pyritään suuntaamaan tarkkaavaisuus nykyhetkeen eli siihen, mitä tapahtuu tässä ja nyt mielessä ja kehossa. Kyse on yksinkertaisista ohjatuista harjoituksista, jotka tehdään joko istuen tai makuuasennossa ja harjoitukset vaihtelevat kestoltaan muutamasta minuutista esim. puoleen tuntiin. Yksi tyypillinen harjoitus on hengityksen tietoinen tarkastelu, jolloin keskitytään hengityksen kulkuun ja siihen, miltä hengitys tuntuu kehossa.

Tietoisuustaidoilla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia mm. stressinhallintaan, mielialaan, unettomuuteen ja keskittymiskykyyn. Harjoitukset ovat myös hyödyllinen tapa pysähtyä hetkeksi arjen kiireiden keskellä. Tietoisuustaitoharjoittelu sopii kaikille asiasta kiinnostuneille iästä, sukupuolesta, henkisestä vireystilasta tai fyysisestä kunnosta riippumatta.

Tietoisuustaidot on tunnettu jo tuhansia vuosia itämaisessa meditaatioperinteessä. Niiden länsimainen soveltaminen lähti laajemmin liikkeelle 1970-luvulta, kun amerikkalainen Jon Kabat Zinn alkoi ohjata tietoisuustaitoihin perustuvaa stressinhallinta-ohjelmaa kroonisesti sairaille ja kipupotilaille. Tietoisuustaidot voivat olla avuksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja kivun lievittämisessä, tai niistä voi saada tukea hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä rennompaan ja tietoisempaan elämään. Säännöllinen harjoittelu tukee myös fyysistä terveyttä ja immuunipuolusteusjärjestelmää. Myös lapset ja nuoret ovat hyötyneet harjoituksista ja saavat niistä apua keskittymiseen, rauhoittumiseen ja oppimiseen.

Kaikenikäiset hyötyvät tietoisuustaidoista: mielen tyynnyttäminen ja kokemusten utelias ja hyväksyvä havainnointi eivät ainoastaan alenna stressiä, vaan auttavat myös tarkkaavaisuuden hallinnassa ja tunteiden säätelyssä.