Tietoisuustaidot (mindfulness)

Tietoisuustaidoilla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia mm. stressinhallintaan, mielialaan, unettomuuteen ja keskittymiskykyyn. Harjoitukset ovat myös hyödyllinen tapa pysähtyä hetkeksi arjen kiireiden keskellä. Tietoisuustaitoharjoittelu sopii kaikille asiasta kiinnostuneille iästä, sukupuolesta, henkisestä vireystilasta tai fyysisestä kunnosta riippumatta.

Tietoisuustaidoilla tarkoitetaan keskittymisharjoituksia, joilla pyritään suuntaamaan tarkkaavaisuus nykyhetkeen eli siihen, mitä tapahtuu tässä ja nyt mielessä ja kehossa. Kyse on yksinkertaisista ohjatuista harjoituksista, jotka tehdään joko istuen tai makuuasennossa ja harjoitukset vaihtelevat kestoltaan muutamasta minuutista esim. puoleen tuntiin. Ryhmässä lähdetään lyhyistä ja helpoista harjoituksista liikkeelle, jotta kaikki pääsevät varmasti harjoitteluun mukaan. Jos kiinnostuit tästä kurssista, ota minuun yhteyttä!


Hyvinvointia mielessä ja kehossa - kurssi

Kurssilla tutustutaan omiin ajattelumalleihin ja etsitään keinoja tukea omaa hyvinvointia lyhytterapiatekniikoiden ja tietoisuustaitoharjoitusten avulla. Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan omaa tapaansa tuntea ja ajatella sekä löytämään tapoja ylläpitää henkistä hyvinvointiaan. Kurssilla tehdään harjoituksia ja pureudutaan teemoihin yhdessä keskustellen sekä syvennetään teemoihin perehtymistä kotitehtävien avulla.

Ryhmään mahtuu 8 henkilöä (ilmoittautuneita on oltava
vähintään viisi, jotta kurssi voidaan aloittaa).

Ota yhteyttä, jos kiinnostuit kurssista!